Dringende afspraak

In geval van levensgevaar: bel 112

Er worden elke dag afspraken gereserveerd voor dringende consultaties, bijvoorbeeld voor een snijwonde of een kortdurende onwel wording. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de praktijk. Afhankelijk van de situatie wordt u zo snel mogelijk gezien door de dokter, of wordt u doorverwezen naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis. In geval van twijfel over de ernst is het beter om rechtstreeks contact op te nemen met de noodcentrale via het gratis nummer 112.

Bij een intoxicatie kan u rechtstreeks contact opnemen met het antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245. Hou de verpakking van het product bij de hand. Meer informatie op de website 🔗

Wachtdiensten

Voor dringende medische problemen, kan u 's avonds, in het weekend en op feestdagen terecht bij de huisarts van wacht voor regio Herentals via het nummer 014 22 22 00 (of 1733). De wachtpost is geopend van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 8 uur. Op feestdagen kan u er terecht van 18 uur de avond voordien tot 8 uur de dag na de feestdag. Sinds oktober 2020 is de wachtpost ook geopend op weekdagen van 18 uur tot 8 uur. De wachtpost bevindt zich tussen de praktijk en het ziekenhuis, ter hoogte van Nederrij 99. Meer informatie vindt u op de website van de wachtpost 🔗

De apotheek van wacht kan u terugvinden via de website 🔗 of via het betalend nummer 0903 99 000 (€ 1,5 per minuut).

De tandarts van wacht is te bereiken voor spoedgevallen via het betalend nummer 0903 39969 (€ 1,5 per minuut) op weekends en feestdagen van 9 uur tot 18 uur. Meer informatie via de website 🔗