Praktisch

Spring naar: Tarieven, Globaal Medisch Dossier, Medicatie

In de praktijk kan u terecht voor alle facetten van de huisartsgeneeskunde, van preventie over diagnose en behandeling tot palliatieve zorg. Dit omvat onder andere de opvolging van vaccinaties bij kinderen, uitstrijkjes, bloedafnames en urine-onderzoek, elektrocardiogram, longfunctieonderzoek, wondverzorging en plaatsen van hechtingen, bevriezen van wratten, wegnemen van huidvlekjes en kleine gezwelletjes, ... U kan er niet terecht voor puur cosmetische ingrepen ("esthetische heelkunde") of geplande bevallingen (wel voor de zwangerschapsopvolging, in overleg met een gynaecoloog).

  
Tarieven Omhoog

Dokter Huybrechts is geconventioneerd. Dit betekent dat hij de tarieven respecteert die werden vastgelegd in het akkoord met de ziekenfondsen.

Tarieven 2021Remgeld (1)Verhoogde tegemoetkoming (2)
Consultatie€ 27€ 4€ 1
Avondconsultatie€ 31,50€ 4€ 1
Huisbezoek€ 39,50€ 13,50€ 3
 

 (1) Het remgeld is het bedrag dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds, aangenomen dat uw Globaal Medisch Dossier in de praktijk ligt.
 (2) Bepaalde patiënten hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming, en dan heeft u automatisch recht op de derdebetalersregeling. U betaalt dan slechts € 1 voor een consultatie. U kan eenvoudig controleren of u hiervoor in aanmerking komt via de klever van het ziekenfonds: indien de code onderaan eindigt op een 1 (bijvoorbeeld 131/131) dan heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Er kan een supplement gevraagd worden, bijvoorbeeld bij een technische prestatie zoals een elektrocardiogram of uitstrijkje. Deze technische prestaties worden grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen is een derdebetalersregeling mogelijk, waardoor u enkel het remgeld betaalt. Dit is onder andere van toepassing bij het statuut chronische aandoening of een verhoogde kinderbijslag. Ook in geval van een “occasionele individuele financiële noodsituatie” (bijvoorbeeld portefeuille vergeten), is het mogelijk om de derdebetalersregeling te vragen.

In de praktijk kan u contactloos betalen met uw bankkaart (Bancontact, Visa of Mastercard), of via de Payconiq app op uw smartphone. Cash betalingen blijven ook mogelijk, maar briefjes van € 200 of meer worden niet aanvaard uit veiligheidsoverwegingen.

In de huisartsenpraktijk wordt voor de terugbetaling zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het elektronisch attest. Dit vervangt het papieren getuigschrift dat u vroeger zelf aan uw ziekenfonds diende te bezorgen. Tijdens huisbezoeken, of indien u geen (kopie van) uw identiteitskaart meebrengt, gebeurt de tarificatie op papier.

Voor de analyse van stalen van bloed, uitstrijkjes, huidbiopsies, … wordt er samengewerkt met een laboratorium. U krijgt hiervan achteraf een factuur. De klinisch biologen van het laboratorium zijn geconventioneerd.

  
Globaal Medisch Dossier Omhoog

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden gegevens over uw gezondheid bijgehouden, zoals:

Uw huisarts is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van uw GMD. Het verzamelen van al uw medische gegevens bij één praktijk verhoogt de kwaliteit van zorg. Om dit te stimuleren, voorziet de overheid een verlaging van het remgeld van consultaties bij uw GMD-houdend huisarts.

Op basis van het GMD, kan er een samenvatting van uw dossier gemaakt worden die online beschikbaar gesteld wordt voor andere zorgverleners waarmee u een therapeutische relatie hebt. Indien u bijvoorbeeld na een ernstig ongeval op spoed belandt, kan men op eenvoudige wijze zien wanneer uw laatste tetanusvaccinatie was, of u bloedverdunnende medicatie neemt, en of u een penicilline-allergie hebt waardoor een andere antibioticatherapie nodig is.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het gebruik van het GMD. Zo is het noodzakelijk dat u uw identiteitskaart meebrengt, en uw geïnformeerde toestemming geeft voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website www.mijngezondheid.be 🔗

  
Medicatie Omhoog

Tijdens de consultatie zal er voor chronische medicatie een aantal voorschriften meegegeven worden. Zo komt u toe tot aan de volgende consultatie, en is het niet nodig om te bellen voor een herhaalvoorschrift. Voorschriften worden enkel afgeleverd binnen de context van een raadpleging.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektronische voorschriften. Voorlopig krijgt u hier nog een papieren bewijs van, maar op termijn zal dit verdwijnen. Uw apotheker zal dan het rijksregisternummer op uw identiteitskaart inlezen om te weten welke geneesmiddelen zijn voorgeschreven.

Een voorschrift blijft geldig tot drie maanden na de datum vermeld op het voorschrift.

U kan medicatie die u niet meer nodig hebt, meebrengen naar de praktijk. Op die manier kunnen wij deze gebruiken om andere patiënten uit de nood te helpen. Vervallen medicatie brengt u best terug naar de apotheker.